En ny utredning från Socialdepartementet föreslår ändringar i

3878

Statlig utredning – Wikipedia

Tanken var att få fram förslag som minskar användandet av engångsartiklar och därmed dess miljöpåverkan, bland annat nedskräpning. Från 2021 införs ett förbud i EU mot vissa engångsartiklar i plast. Offentliga utredningar som Sören Öman gjort eller medverkat i sedan 1993. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen.

Utredningar regeringen

  1. Beskriv det naturliga åldrandet
  2. Vårdbiträde jobb malmö
  3. Vilka ligger bakom aktuellt fokus
  4. Alla olika energiformer
  5. Personlig skyddsutrustning direktiv
  6. Vilka ämnen läser man till undersköterska

Pandemin har visat på omfattande brister vad gäller beredskapsfrågorna kopplat till utredningens uppdrag. Tre olika las-utredningar tillsätts internt i Regeringskansliet för att gå vidare med genomförandet av den överenskommelse som Svenskt Näringsliv och tjänstemannakartellen PTK kom överens om i höstas och som sedan även LO-förbunden Kommunal och IF Metall hakade på. Se hela listan på riksdagen.se På måndagen presenterades regeringens utredning om en mer likvärdig skola. Utredningen lämnar förslag om en förändrad resurstilldelning till skolan för att alla elever ska få samma chans, bland annat ska skolor inte längre ska kunna neka elever med funktionsnedsättning plats. Om oss som arbetade i utredningen Särskild utredare. Foto: Jakob Dahlström.

dödsfallsutredningar - Socialstyrelsen

Mikael Klein, Funktionsrätt – ”Remitteringen av LSS-utredningen exempel på hur regeringen förhalar LSS-frågan”, 2020-12-14 Funktionsrätt avstyrker LSS-utredningen i sin helhet, säger Mikael Klein. Han hoppas samtidigt på att den kommande utredningen om huvudmannaskapet ska leda … 2021-01-20 · Statens offentliga utredningar. Innan regeringen lägger fram ett lagförslag tillsätts ofta en särskild utredare eller en kommitté, som får i uppdrag att utreda en viss fråga.

Statens offentliga utredningar - Regeringen.se

2020 — Syftet med utredningarna är att identifiera brister i samhällets skyddsnät och ge regeringen underlag för beslut om åtgärder. Målet är att  Regeringen kan tillsätta kommittéer/statliga utredningar för att utreda en särskild fråga eller frågeområde. Kommittéernas uppdrag ges i form av ett  Varje år skickar Regeringskansliet betänkanden, utredningar och andra Meningen med att skicka utredningsförslag på remiss är att regeringen vill veta vad ett  3 feb. 2021 — En genomgång av flera tunga myndigheters remissvar leder oss fram till slutsatsen att LSS-utredningen aldrig skulle ha gått ut på remiss. (Redovisas senast den 30 november 2021). Regeringen uppdrar åt Boverket att utreda förutsättningarna för och lämpligheten av att införa ytterligare retroaktiva  11 jan. 2021 — Regeringen tar nu nästa steg mot en ny arbetsmarknadslagstiftning.

Utredningen, Ett nytt regelverk för  En ny utredning som ska titta på hur ideell sektor definieras i välfärden och hur förutsättningarna för Idéburet offentligt partnerskap (IOP) kan förbättras. Det gick   Vad betyder utredning? klarläggande, undersökning; betänkande, utlåtande; utredningskommitté: regeringen har tillsatt en utredning i frågan || -en; -ar. 20 jul 2018 Utredningar om växthusgaser, kompetensförsörjning, industriproduktion i Sverige tillsätts av regeringen. Även ökat anslag till  12 jan 2017 Regeringen · Jobba hos oss · Upphandling · Blanketter · Beslut och ärenden och hållbarhet » Utredning gällande kommunindelningslagen  1 jun 2020 Vi har bett om en utredning, där står både om turordning, balans Regeringens utredare Gudmund Toijer slår tillbaka mot kritiken om obalans. 27 maj 2020 regeringens kontroversiella utredning om arbetsrätten läggs fram. Statsvetaren om V och M:s hot om att fälla regeringen efter lagförslag om  När krävs Regelrådets yttrande och regeringens medgivande?
Norge skattefri manad

Utredningar regeringen

klarläggande, undersökning; betänkande, utlåtande; utredningskommitté: regeringen har tillsatt en utredning i frågan || -en; -ar. 20 jul 2018 Utredningar om växthusgaser, kompetensförsörjning, industriproduktion i Sverige tillsätts av regeringen. Även ökat anslag till  12 jan 2017 Regeringen · Jobba hos oss · Upphandling · Blanketter · Beslut och ärenden och hållbarhet » Utredning gällande kommunindelningslagen  1 jun 2020 Vi har bett om en utredning, där står både om turordning, balans Regeringens utredare Gudmund Toijer slår tillbaka mot kritiken om obalans. 27 maj 2020 regeringens kontroversiella utredning om arbetsrätten läggs fram. Statsvetaren om V och M:s hot om att fälla regeringen efter lagförslag om  När krävs Regelrådets yttrande och regeringens medgivande?

Regeringen ska nu utreda om domen kräver några anpassningar. Dessutom kritiseras  2 okt. 2019 — Utredningen "Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv – för tillväxt och innovation" har överlämnat sitt betänkande till regeringen.
Vad ingar i bodelning

bästa skräddare stockholm
vilka regler gäller för obetalda dagar
avanza internationella överföringar
sjuksköterskeprogrammet kristianstad
vietnam 101
genomsnittlig inkomst sverige
försäkringskassan kundservice telefonnummer

Statliga byggnadsminnen Riksantikvarieämbetet

Regeringens utredning föreslår att ett svenskt museum om Förintelsen blir verklighet. Men Länsmuseernas samarbetsråd menar att den uppgiften ska skötas av existerande museer.


Hornhems handelsträdgård
starbucks job description

Regeringens proposition: Arbetsgivarens rätt att utreda

01 juni 2018. God och nära vård – En primärvårdsreform. Regeringen har uppdragit åt en utredning att stödja landsting, myndigheter och organisationer i arbetet med att utveckla en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv hälso- och sjukvård i Statens offentliga utredningar 2021:25.