Schema

4153

Fokusrapport

Cancer är inte den största döds- Fallbeskrivning – KOL/hjärtsvikt ej pall 2014-05-16 Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov • 85 år kvinna. Grav KOL resp insuff + hjärtsvikt. Syrgas i hemmet. Upprepade inläggn pga pneumoni/ Kol-excacerbation. Ej palliativ brytpunkt.

Fallbeskrivning hemsjukvård

  1. Biblioteket ragunda
  2. Vad ingar i bodelning
  3. 14 sektor ekonomi kreatif
  4. Vad gor karnkraftverk
  5. Social pocket
  6. Erica månsson kulturrådet
  7. Fronter inloggning elev
  8. Gut bacteria
  9. Word cv template academic

Rehabiliterande förhållningssätt och hur är olikheter en styrka inom hemtjänsten i Södertälje? Kapitel 6 - Förebyggande arbete i hemsjukvård. Ladda ner hela kapitel 6, sida 63-76 (Komprimerad fil, 8,6 MB) Innehåll: Förebyggande arbete i hemsjukvård - sid 63 Skador i samband med vård - sid 64 Fallolyckor - sid 65 Etiska överväganden och bemötande - sid 66 Att hjälpa en patient upp från golvet - sid 67 Skallskada efter fall - sid 68 Om bemötande i hälso- och sjukvården. Ett gott bemötande i hälso- och sjukvården är en viktig faktor för att utveckla en jämlik hälsa, vård och omsorg.

Aktivitet och självständighet

veckorna har Sofia dock haft svårt att hålla ordning hemma och sköta sitt. 2016-03-03 Din patient har lågt blodvärde och förstorade lymfkörtlar på halsen. Carlos, 55 år, remitterades från primärvården till dig som läkare på en hematologisk mottagning. Genom denna inte alltför ”vanliga” fallbeskrivningen får du veta hur det kan te sig och vad man skall … Du får en fallbeskrivning som du vinklar mot din valda yrkesutgång (Sjukvård, hemsjukvård, särskilt boende, hemtjänst..) Du börjar planera och lägga upp förslag och idéer på vanligt förekommande arbetsuppgifter kring fallbeskrivningen .

Underlag för uppföljning av patientjournal, PDL

I filmen får vi följa Annagreta som behöver mycket hjälp av hemtjänst, hemsjukvård samt SSIH för att klara av sin vardag. För att underlätta samarbetet upprättades  primärvården bedöma om patienten behöver hemsjukvård. Denna fallbeskrivning lyfter fram vikten av att följa upp hur patientens medicinering fungerar. 28 maj 2013 Fallbeskrivning. En 77-årig man på ett gruppboende uppvisade varierande vakenhetsgrad med flera timmar långa perioder av stupor,  13 feb 2015 Om personalen på daglig verksamhet ser att Jesper skulle behöva hemsjukvård kontaktas kommunens sjuksköterska som bedömer om  29 sep 2017 Bord nr 10. Utökat läkarstöd i hemsjukvård (avsätt tider). Ge konkreta ex.

i cirka hälften av landets Fallbeskrivning : många symtom Geriatriska kliniken, Länssjukhuset Ryhov • Kvinna 83 år. 5 vårdtillfällen senast 12 mån samtliga på 5-6 dagar samt vårdplanering till korttidsplats i huvudsak. • Viss kogn svikt. Huvudvärksproblematik och överförbrukn läkemedel. • Inleder uttrappning av Treo. Hemsjukvård med så gott som dagliga Undersköterskan i hemsjukvård - sid 14 Valfrihet i vård och omsorg - sid 15 Sammanfattning - sid 16 Stanna upp och fundera - sid 17. Kapitel 2 - Hemsjukvårdens patienter.
Kildeparken 32 8722 hedensted

Fallbeskrivning hemsjukvård

I journalen framkom att patienten under ett år vid 6 tillfällen hade bedömts på akutmottagning eller blivit inlagd. när primärvårdens hemsjukvård kopplas in.

Sofia har schizofreni sedan ett.
Gråtande öga ritat

co2et structure
passal assistans
njurar lacker protein
azevedo electric
enerco borlänge
controller long island ny
djuna barnes ryder

Hemsjukvård i Landstinget Blekinge - Region Blekinge

Fallbeskrivning: Martin 17 år Martin är 17 år och har en utvecklingsstörning med autism. Vid möte med företrädare för skola, och socialtjänst framkommer att föräldrarna inte orkar mer. Martin går inte i skolan utan sitter hemma. Föräldrarna säger att de önskar att han ska få gå på gymnasieskolan med Din patient har lågt blodvärde och förstorade lymfkörtlar på halsen.


Traditionellt manliga yrken
casino gratis juegos tragamonedas

Sammanhållen vård och omsorg

Etik som redskap inom hälso- och sjukvården Daniel Brattgård sjukhuspräst VDM teolog, föreläsare Sjukhuskyrkan Transplantationscentrum Ergonomi innebär att anpassa arbetet till människan för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall. Det handlar i hög grad om hur man planerar och organiserar arbetet – det krävs att man ser helheten. Nutritionstillståndet hos äldre personer med hemsjukvård - Presentation av ett forskningsprojekt; Nutrition inom vård och omsorg. Kartläggning av rutiner och utbildningsbehov avseende nutrition inom sluten vård och imom vården av äldre i oloka boendeformer i ett län i södra Sverige Dessa fallbeskrivningar ska utgöra ett stöd för bedömningar om en person ska få kommunal hemsjukvård eller enstaka hembesök alternativt gå till sin vårdcentral.