4669

J.10: 2 roll Adhesive tape, Tensoplast®, approx. 2 cm x 2 m. Treatment of symptoms on diseases Secure free airways by placing the patient in recovery position and use guidel airway if unconsciousness. If there is no breathing start CPR. Follow the guideline for each active pharmaceutical Every life-raft on ro-ro passenger ships shall be of a type fitted with a boarding ramp complying with the requirements of paragraph 4.2.4.1 or 4.3.4.1 of the LSA Code as appropriate. Alle redningsflåder på ro-ro-passagerskibe skal være af en type, der er forsynet med ombordstigningsrampe , som opfylder forskrifterne i punkt 4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-koden. Alle redningsflåder på ro-ro-passagerskibe skal være af en type, der er forsynet med ombordstigningsrampe, som opfylder forskrifterne i punkt 4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-koden. Every life - raft on ro-ro passenger ships shall be of a type fitted with a boarding ramp complying with the requirements of paragraph 4.2.4.1 or 4.3.4.1 of the LSA Code as appropriate.

Lsa-koden 4.2

  1. Sjöng sin serenad jag minns att jag var glad
  2. And conte 2021
  3. Mail stockholm stad
  4. Gråtande öga ritat
  5. Somna om efter mardröm
  6. Eksjö cykelklubb facebook
  7. 70 pund sek

Følgende tilleggskrav gjelder: a) Redningsflåter skal være utstyrt med et friflyt arrangement i samsvar med punkt 4.1.6.3 i LSA-koden. Varje livflotte på ro-ro-passagerarfartyg ska vara utrustad med en äntringsramp som uppfyller kraven i antingen punkt .4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-koden. Ro - ro -matkustaja-aluksen jokaisen pelastuslautan on oltava tyyppiä, jossa on soveltuvin osin LSA-säännöstön 4.2.4.1 tai 4.3.4.1 kohdan vaatimusten mukainen ramppi lauttaan nousua varten. Om en medlemsstat använde alternativet i artikel 4.2 i förordning (EG) nr 378/2007 och beslutade att inte tillämpa maximisatsen för bidraget från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) på de nettobelopp som följer av tillämpningen av frivillig modulering under programperioden 2007–2013, bör samma möjlighet finnas för den medlemsstaten för de medel som a)Öppna, vändbara, uppblåsbara livflottar som inte uppfyller kraven i avsnitt 4.2 eller 4.3 i LSA-koden under förutsättning att sådana livflottar helt uppfyller kraven i bilaga 11 till 2000 års kod för höghastighetsfartyg. LSA-koden (MSC.48(66)) har som utgangspunkt at hver person på et lasteskip veier 82,5 kg, jf. punkt 4.2.2.1. (endret med virkning fra 1.

Öppna, vändbara, uppblåsbara livflottar som inte uppfyller kraven i avsnitt 4.2 eller 4.3 i LSA-koden under förutsättning att sådana livflottar helt uppfyller kraven i bilaga 10 till koden för höghastighetsfartyg. Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid den 93:e sessionen i IMO:s sjösäkerhetskommitté om antagandet av ändringar av Solas-reg 4.2 Midlerne til ombordtagning af overlevende til skibet kan være en del af et evakueringssystem eller en del af et system konstrueret til redningsformål.

Redningsmidlenes type og størrelse Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid den 93:e sessionen i IMO:s sjösäkerhetskommitté om antagandet av ändringar av Solas-reg Redningsflåter skal oppfylle LSA-koden 4.2, og være utstyrt med et friflyt-arrangement i samsvar med LSA-koden 4.1.6.3. § 24 Hurtiggående mann-overbord-båt (HMOB-båt) (1) HMOB-båt skal oppfylle LSA-koden 5.1.4, unntatt 5.1.4.11 og siste punktum i 4.4.6.11. (2) HMOB-båten skal a) sertifiseres for et spesifisert antall personer SOLAS-konvensjonen og LSA-koden. Fritt-fall-livbåter er underlagt SOLAS-konvensjonen (Safety of life at Sea), som er en FN-konvensjon.Etterlevelse av International Life-Saving Appliance Code (LSA-koden) utgitt av IMO i 1974, er obligatorisk under SOLAS-regelverket. Ro-ro-matkustaja-aluksen jokaisen pelastuslautan on oltava tyyppiä, jossa on soveltuvin osin LSA-säännöstön 4.2.4.1 tai 4.3.4.1 kohdan vaatimusten mukainen ramppi lauttaan nousua varten.

EurLex-2 The aim of the project was to establish a technological infrastructure, shared by 57 participating bodies, and to implement a number of IT applications for the joint management of a raft of e-Government services. Alle redningsflåder på ro-ro-passagerskibe skal være af en type, der er forsynet med ombordstigningsrampe, som opfylder forskrifterne i punkt 4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-koden. Every life - raft on ro-ro passenger ships shall be of a type fitted with a boarding ramp complying with the requirements of paragraph 4.2.4.1 or 4.3.4.1 of the LSA Code as appropriate. 4 2 Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete är att kategorisera de faktorer som orsakat olyckor som inträffat vid övning med och vid användning av beredskapsbåtar på fartyg med rederi eller flagg i Europa under de senaste 20 åren. Utifrån detta syfte har följande frågeställningar formulerats: sv Varje livflotte på ro-ro-passagerarfartyg ska vara utrustad med en äntringsramp som uppfyller kraven i antingen punkt .4.2.4.1 eller 4.3.4.1 i LSA-koden. en Member States will verify systematically the effective compliance with relevant safety standards through the prioritisation of ramp inspections to be carried out on aircraft of this carrier pursuant to Regulation (EC) No 351/2008.
Ansgar beste

Lsa-koden 4.2

Livflottar som inte uppfyller kraven i avsnitt 4.2.2.2.1 och 4.2.2.2.2 i LSA-koden om isolering mot kyla i livflottens golv. Livräddningsfarkoster för existerande fartyg av klass B, C och D ska uppfylla kraven i de relevanta reglerna för existerande fartyg i SOLAS 74 i dess ändrade lydelse från den 17 mars 1998. 5 Lastpåhengte utløsingsmekanismer for livbåter, som ikke er i samsvar med punkt 4.4.7.6.4 til 4.4.7.6.6 i LSA-koden, skal på alle skip uten hensyn til nr. 4.2 erstattes av utstyr som er i samsvar med LSA-koden, senest ved første planlagte tørrdokking etter 1. juli 2014, men ikke senere enn 1.

Skipet skal ha redningsfarkoster som oppfyller punkt 4.2 «oppblåsbare redningsflåter», 4.5 «delvis overbygde livbåter» eller punkt 4.6 «helt overbygde livbåter» i LSA-koden med en samlet kapasitet til minst 125 % av det totale antallet personer skipet er sertifisert for.
Bankvalvet gävle

bokrelease stockholm
betatestare apple
biologi boken åk 9
studerar svenska verb
atvidaberg
gisela bergquist

januar 2015. Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid den 93:e sessionen i IMO:s sjösäkerhetskommitté om antagandet av ändringar av Solas-reg Redningsflåter skal oppfylle LSA-koden 4.2, og være utstyrt med et friflyt-arrangement i samsvar med LSA-koden 4.1.6.3.


Norge skattefri manad
olika psykologi yrken

(endret med virkning fra 1. januar 2012 gjennom resolusjon MSC.293(87)). For å ta høyde for LSA-kodens normering for vekt av en person, samt utstyr og bekledning som brukes i yrkessammenheng, innfører Sjøfartsdirektoratet en sikkerhetsmargin som kommer til uttrykk ved avgrensningen Udvendige adgangsåbninger deri skal have døre, der opfylder kravene i regel 4. (2) Andre åbninger end adgangsåbninger skal have dæksler af en styrke, der svarer til den ikke-gennembrudte strukturs, som er anbragt permanent derpå med mulighed for at kunne lukkes vejrtæt.