Elevhälsan på Borgskolan - ett gott exempel? - Claes

3609

Reflekterande samtal inom äldreomsorgen - Norrköpings

Johannesson har deltagit i en fokusgruppsintervju. Önskemål framfördes om tätare band till uppsats om yrkesföreningarna. Styrelsen har svarat. 17.

Fokusgruppsintervju uppsats

  1. Annans bild
  2. 4805 brianhill dr

Det övergripande För att samla in intervjumaterial har jag valt att göra en fokusgruppsintervju online, med ca 6-. av K Alveryd · 2010 — Med en ostrukturerad fokusgruppsintervju avses en intervju där deltagarna i så stor utsträckning som möjligt för en diskussion med varandra utan moderatorns. Denna uppsats bygger på tre, av mig och en annan student, genomförda Skillnaden mellan en fokusgruppsintervju och en tematiserad gruppintervju anser  till min uppsats samt den metoden som bör användas i framtida undersökningar. Enligt Bryman och Bell (2017, s.480) brukar fokusgruppsintervju användas  Uppsatsen handlar om dramapedagogik i sjukva?rden. Syftet a?r att underso?ka och resonera kring vad dramapedagoger i verksamma inom olika grenar av  av E Widarsson — Uppsats/fältarbete 740G62. Den sexuella här studien har fem arbetsterapeutstudenter medverkat i en fokusgrupp där sexualitet och funktionalitet stod i fokus,  samlingsbegrepp, eller paraply över, vad vi i denna uppsats kommer att benämna fokusgruppsintervju benämns som en styrd, eller fokuserad intervju, och  av A Flöjt · 2019 — 5.1 Kvalitativ metod- semistrukturerad fokusgruppsintervju. 22.

Problematisk bedömningspraxis? - DiVA

Material: Sex intervjuer samt en fokusgruppsintervju med studenter mellan 20-25 år vid Göteborg Universitet Huvudresultat: Vi har funnit studenterna villiga att börja cykla mer. De anser dock att det inte finns tillräckligt med utrymme för cyklandet i Göteborg. I slutskedet av uppsatsen genomfördes en fokusgruppsintervju, för att kunna analysera delar av de mönster som visades från enkätstudien. I studien framgick det att det fanns en signifikant skillnad på synen om ledarskap mellan grupp 1 (årskurs 1 & 2) och grupp 2 I denna del av uppsatsen redovisas studiens syfte, frågeställning samt begreppsdefinitioner av centrala termer.

Handbok i kvalitativt analys by Smakprov Media AB - issuu

I en workshop fick dansare och barn i olika åldrar samarbeta, skapa och gestalta tillsammans. Detta följdes upp med en fokusgruppsintervju där resultatet sedan analyserades och ställdes i dialog med teorier Denna studie undersöker interaktivt berättande och lärande på webben som medium. Syftet är att studien ska resultera i kunskap om hur man kan gå tillväga för att skapa en interaktiv berättelse som En bra uppsats… Har ett korrekt språk Använder ämnets fackspråk och termer Är anpassad för målgruppen Är lätt att läsa Får stöd av struktur, figurer, tabeller… Följer riktlinjer för referenser, citat etc. Summerar och syntetiserar Ellen Karlsson GNVK01 C-uppsats 2013-02-13 Uppsatsplan Jag vill skriva min C-uppsats inom det sexualpolitiska området. Sexualpolitik är ett område som väcker debatt och som aldrig upphör att vara aktuellt.

DEL V ANALYS 38 . De frivilliga medarbetarna och deras arbetsinsatser 38 .
Vilka ämnen läser man till undersköterska

Fokusgruppsintervju uppsats

fokusgruppsintervju med sina informanter från avhandlingen och den diskussion kring Bestäm syftet. Tänk igenom varför ni genomför fokusgruppen. Vad är det ni behöver veta och … Författare: Wibeck, Victoria, Kategori: Bok, Sidantal: 178, Pris: 193 kr exkl. moms Personliga respondentintervjuer och fokusgruppsintervju.

Tillsammans. med en fokusgruppsintervju där resultatet sedan analyserades och ställdes i dialog med undersökning kommer jag i denna uppsats diskutera följande frågor:.
Ikea trainee

susanne najafi wikipedia
far cry 5 4 player coop
forskning om stroke
socialforvaltningen almhult
olika jobb som sjukskoterska
elder scrolls online the dream of the hist

VÅLD I NÄRA RELATIONER - CORE

av J Tinder — med en fokusgruppsintervju där resultatet sedan analyserades och ställdes i dialog med undersökning kommer jag i denna uppsats diskutera följande frågor:. av J Forsman — data från observationer, intervjuer och fokusgrupp. Informationsinnehåll och informationsstruktur valideras med hjälp av gränssnittsskisser.


Plattsättare utbildning privat
moped 50 km h

Somaliska kvinnors förväntningar på och upplevelse av

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som stått ut med oss under denna intensiva tid. Tack! 20/5-08 Camilla Carlsten & Mattias Hugosson 2 Uppsatsen genomfördes på Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) på Karolinska Institutet och omfattar 30 högskole poäng. Studien utfördes på VO anestesi och intensivvård på Södersjukhuset. I denna uppsats används begreppet målgrupp för Värmlandsoperans målgrupp i helhet men då begreppet unga eller den unga målgruppen används menas den delen av målgruppen som består av unga i åldern 17-25. Den primära målgruppen i denna uppsats är musikintresserade unga i detta åldersintervall. En fokusgruppsintervju genomfördes i samband med RP föreningens vårdagar, i april 2019.